Valstybinis slėgio vieneto etalonas

Valstybinį slėgio vieneto etaloną sudarantys prietaisai atkuria ir matuoja slėgį didesniu tikslumu, negu kiti Lietuvoje metrologinėse įstaigose ar ūkio subjektuose naudojami prietaisai.
Slėgio vertės, susietos su Vokietijos slėgio vieneto etalonu, perdavimas kalibruojant Lietuvos slėgio matavimo prietaisus, šalyje užtikrina vieningą slėgio matavimo sistemą.
Lietuvos valstybinio slėgio vieneto etalono matavimo ribose, VMC dalyvauja tarplaboratoriniuose palyginimuose, kurių teigiami rezultatai leidžia būti vienoje gretoje su kitų Europos šalių slėgio matavimo galimybėmis, pritraukiant ūkio subjektus, kuriems reikalingos kalibravimo paslaugos.

1.Slėgio vieneto etalonas valstybiniu patvirtintas 2008 m. sausio 9 d.
2014 m. gruodžio 10 d. Nutarimas Nr.1401 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 466 “Dėl matavimo vienetų valstybės etalonų patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios.
2014 m. gruodžio 10 d. Nutarimas Nr.1400 dėl matavimo vienetų valstybinių etalonų patvirtinimo.

2.Patvirtinto valstybinio slėgio vieneto etalono metrologinės charakteristikos:
Slėgio vieneto valstybinį etaloną (sukūrė valstybinio etalono laboratorija – AB “Vilniaus metrologijos centras”. Atkuriamo absoliučiojo ir manometrinio dujų slėgio ribos nuo 8 kPa iki 7 MPa, neapibrėžtis nuo 0,5 Pa iki 200 Pa. Manometrinio skysčio slėgio matavimo ribos nuo 0,5 MPa iki 500 MPa, neapibrėžtis nuo 0,03 kPa iki 52 kPa.

Etalono kompleksą sudaro stūmokliniai manometrai:
•PG7601 dujas naudojanti matavimo sistema, absoliučiojo bei manometrinio slėgio matavimo ribos nuo 8 kPa iki 7 MPa;
•PG7302 skystį naudojanti matavimo sistema, absoliučiojo bei manometrinio slėgio matavimo ribos nuo 0,5 MPa iki 500 MPa.

Lietuvos valstybinis slėgio vieneto etalonas kalibravimo būdu susietas su: Vokietijos valstybiniu slėgio vieneto etalonu (PTB).
Techninė užduotis valstybinio slėgio vieneto etalono tobulinimui patvirtinta VMT 2010 m. balandžio 27 d. Tobulinimas apima matavimo galimybių praplėtimą slėgio matavimo ruožuose.

3.Valstybinio slėgio vieneto etalono kompleksą sudarantys prietaisai naudojami:
• perduodant slėgio vertę žemesnio lygio slėgio matavimo prietaisams kalibravimo būdu;
• dalyvaujant tarplaboratorinių palyginimų matavimuose.

Dalyvavimas tarplaboratoriniuose palyginimuose:
•Regioniniai raktiniai palyginimai COOMET.M.P-K1 tema: “Raktiniai palyginimai manometrinio slėgio diapazone (0,05 – 0,5) MPa“. Pilotuojanti laboratorija – VNIIM, Sankt-Peterburgas.
•Regioniniai raktiniai palyginimai COOMET.M.P-K2 tema: “Raktiniai palyginimai hidraulinio slėgio iki 100 MPa diapazone“. Pilotuojanti laboratorija – VMT/VMC.
•Regioniniai raktiniai palyginimai COOMET.M.P-K14 tema: “Valstybių slėgio vieneto etalonų raktiniai palyginimai manometrinio slėgio diapazone nuo 100 Pa iki 5 kPa“. Pilotuojanti laboratorija – PTB (Vokietija).
Palyginimų rezultatai teigiami, ataskaitos publikuotos BIPM duomenų bazėje.
•Dvišaliai tarplaboratoriniai palyginimai manometrinio slėgio diapazone iki 70 bar dujų terpėje tarp GUM (Varšuva) ir AB „Vilniaus metrologijos centras“. Pilotuojanti laboratorija – GUM. Palyginimų rezultatai teigiami.

Parengė: K.Dapkevičienė
Inžinierė metrologė