Valstybinis galinių ilgio matų etalonas

17 Generalinė matų konferencija 1983 m. įvedė naują bazinio ilgio vieneto metro apibrėžimą: metras – tai atstumas, kurį nuskrieja šviesa vakuume per 1/293 792 458 sekundės dalį. Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir tapus savarankiška valstybe, iškilo būtinybė turėti savo valstybinius etalonus. 1997 metais buvo pasirašyta Galinių ilgio matų vieneto valstybės etalono kūrimo, saugojimo, naudojimo tobulinimo Vilniaus Metrologijos centre techninė užduotis. Patvirtintas etalonas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu “Dėl matavimo vienetų valstybinių etalonų patvirtinimo“ 2002 m. Tai buvo pamatinio lygmens etalonas, kurio matavimo ribos nuo 0,5 mm iki 100 mm, neapibrėžtis mažesnė kaip (0,05+0,5 L) m, čia L – m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 1400“ Dėl matavimo vienetų valstybinių etalonų patvirtinimo“ patvirtintas toks galinio ilgio mato valstybinis etalonas:

„Atkuriamo galinio ilgio mato ribos nuo 0,5 mm iki 100 mm, neapibrėžtis nuo 50 nm iki 100 nm“.

Patvirtintas valstybinis galinių ilgio matų etalonas įgalina ilgio vieneto vertės saugojimą ir perdavimą ribose nuo 0,5 iki 100mm. Sudarant blokus iš etaloninių galinių ilgio matų, ilgio vieneto vertės perdavimo ribos gali būti praplėstos iki 175mm.

Galinių ilgio matų etalonas organizuoja ir koordinuoja Lietuvos laboratorinius palyginamuosius matavimus ilgio srityje. Buvo surengti šie tarplaboratoriniai palyginimai:

1.Lietuvos tarplaboratoriniai lyginimai. Projektas Nr.LIETUVA.IL.001. Galinių ilgio matų kalibravimas mechaninio lyginimo būdu (2006);
2.Lietuvos tarplaboratoriniuose lyginimai Nr. VMT.IL.012 „Galinių ilgio matų kalibravimas mechaninio lyginimo būdu“  (2009).

1.Dvišaliai palyginimai su BelGim, („Valstybinio galinių ilgio matų etalono dvišaliai palyginimai“, ribos nuo 0,1 mm iki 100 mm).  2014m.
2.Daugiašaliai EURAMET tarplaboratoriniai palyginimai EURAMET.L-K2 (Euromet 602). Galinių ilgio matų kalibravimas mechaninio palyginimo būdu (angl. Calibration of gauge blocks by mechanical comparison), pradžia 2014m.
3.Daugiašaliai  EURAMET tarplaboratoriniai palyginimai  Nr.639 Galinių ilgio matų mechaninis kalibravimas (angl. Mechanical calibration of gauge blocks).

Etalonai susieti su pirminiai etalonais esančiais PTB (Vokietija), GUM (Lenkija), DTU (Danija), MIKES (Suomija)
Lietuvos valstybinis galinių ilgio matų etalonas skirtas išsaugoti ir perduoti ilgio vertę 0,5-100 mm ribose esant išplėstinei neapibrėžčiai ne didesnei už (0,046+0,58L)m, L-metrais.

Etalono kompleksą sudaro trys galinių ilgio matų K tikslumo klasės (pagal ISO 3650:1998 (E) rinkiniai pagaminti Šveicarijoje ir Vokietijoje, palyginimo metodu veikiantis galinių ilgio matų komparatorius “Mahr 826” su dviem pneumatiškai valdomais kontaktais, modelis 826 (“Mahr”, Vokietija).

Mūsų misija yra užtikrinti Lietuvos Respublikoje naudojamų matavimo priemonių sietį nepertraukiamoje sieties grandinėje su Europos valstybių ir tarptautiniais etalonais, taikant pasirinktos neapibrėžties lyginimo būdą, atsakingai ir profesionaliai atstovauti valstybės interesams teikiant metrologijos paslaugas.

Vieneto vertė perduodama mažesnio tikslumo galiniams ilgio matams per 2-3 sieties pakopas. Panaudojant mažesnio tikslumo galinius ilgio matus yra kalibruojamos tokios matavimo priemonių grupės: slankmačiai, mikrometrai, matavimo galvutės, kontaktiniai interferometrai, ilgio matavimo mašinos, vidmačiai, gylmačiai, indikatoriai, stormačiai, dangų storio matuokliai, srieginių sujungimų parametrų matavimo priemonės. Geležinkelio šablonai ir medienos matavimams naudojami ilgio matai taip pat yra susieti su Valstybiniu galinio ilgio mato  etalonu.

Kaip atraminiai ir darbiniai etalonai naudojami mažesnio tikslumo galiniai ilgio matai. Lietuvoje kalibruojamų ilgio matavimo priemonių kalibravimo galimybės, panaudojant Valstybės galinių ilgio matų etaloną yra įtrauktos į BIPM duomenų bazę ir tai reiškia, kad visi Lietuvoje atliekami ilgio matavimai, kurie yra susieti su Valstybės etalonu, yra pripažįstami ES erdvėje.