Struktūra

AB „Vilniaus metrologijos centras“ valdymo struktūra yra funkcinio pobūdžio, organizacijos padaliniai suskirstyti pagal funkcinį požiūrį.
Organizacija dalijama į skyrius, kiekvienam jų priskiriamos konkrečios užduotys. Tokia struktūra sąlygoja:

  1. AB „Vilniaus metrologijos centras“ darbuotojų dalykinę ir profesinę specializaciją ir jos vystymą;
  2. Funkcijų dubliavimo mažinimą;
  3. AB „Vilniaus metrologijos centras“ darbo koordinavimo gerinimą.