Paslaugų užsakymas: vmc@vmc.lt

Neautomatinių svarstyklių pirminė patikra

AB “Vilniaus metrologijos centras” atlieka Neautomatinių svarstyklių pirminę patikrą (atitikties įvertinimą) vadovaujantis neautomatinių svarstyklių techninio reglamento reikalavimais, parengto įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/31/ES dėl neautomatinių svarstyklių.