Numatoma palyginimų pradžia:         2017 m. rugsėjo mėn.
Už organizavimą atsakingas asmuo: AB „Vilniaus metrologijos centras“ Vilniaus regiono laboratorijos vadovė Ilona Milkamanavičienė
Kontaktai:                                             El. paštu:
Tel. +370 5 2165045
Mob. tel. +370 64056978
Registravimas:                                     iki 2017 m. rugpjūčio 25 d. el. paštu: 
Dalyvio mokestis:                                300 Eur*

* Dalyvavimo instrukcija bus atsiųsta užsiregistravus ir sumokėjus dalyvavimo mokestį

PAGRINDINĖS TARPLABORATORINIŲ PALYGINIMŲ SĄLYGOS

Tarplaboratorinių palyginimų objektas – tempimo mašina H50KT, gamintojas – Tinius Olsen, Didžioji Britanija

Tempimo mašinos metrologiniai parametrai – matavimo ribos – (0 … 50) kN

Kalibravimo taškai: – (20, 40, 60, 80, 100) % vardinio matavimų diapazono

Norminis dokumentas:  EN ISO 7500

Kalibravimo vieta: UAB „DEKRA Industrial“ patalpa, Taikos pr. 7, Visaginas, Lietuva
Techniniais klausimais:
A.Brazinskas  tel.+370 687 25655