Kalibravimas

Matavimo priemonės kalibravimas – matavimo priemonės rodmenų arba mato verčių atitikties etaloninių dydžių vertėms patikrinimas, įvertinant pasikliautinumo ribas.

AB ”Vilniaus metrologijos centras” laboratorijos atlieka užsakovų įrangos kalibravimą akredituotoje srityje, vykdydamas ir Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro keliamus standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, ir neakredituotoje srityse.

Matavimo priemonių rūšys, kurioms suteikiamos kalibravimo paslaugos:
Geometrinių dydžių matavimo priemonės
 • Kalibrai
 • Optimetrai
 • Optiniai matuokliai
 • Storio matuokliai
 • Gulščiukai
 • Rąstų imitatoriai
 • Detalės, įrengimai
 • Mikroskopai
 • Optikatoriai
 • Laikrodinio tipo indikatorių patikros prietaisas
 • Interferometrai
 • Metrai-komparatoriai
 • Ultragarsiniai kontaktiniai stormačiai
 • Goniometrai
 • Slankmatiniai aukštimačiai
 • Mikrokatoriai
 • Egzamenatoriai
 • Komparatoriai
 • Įlinkomačiai
 • Mikrometriniai vidmačiai
 • Laiptelių pavidalo kalibrai
 • Indikatoriniai vidmačiai
 • Indikatoriniai stormačiai
 • Žiedai
 • Poslinkio įtvaras
 • Standartinis įmonės pavyzdys
 • Optiniai mikrometrai
 • Šiurkštumo matai
 • Patikros plytos
 • Tašelis
 • Skysčio lygio matuokliai
 • Lygio matuokliai
 • Ilgio matuokliai
 • Kelio ilgio matuokliai
 • Lekalinės liniuotės
 • Stiklinės plokštelės ir kiti vietiniai paviršiai
 • Paviršiaus plokštumui ir tiesumui
 • Plokščio kampo matai
 • Kampamačiai
 • Kontaktiniai kampo matų patikros prietaisai
Akustikos ir vibracijos matavimo priemonės
 • Akustinių triukšmų matuokliai;
 • Garso lygio matuokliai;
 • Vibracijos matavimo priemonės;
 • Akustiniai kalibratoriai, pistonfonai;
 • Vibracijos kalibratoriai;
 • Garso lygio monitoringo sistemos;
 • Garso lygio monitoringo sistemų analizatoriai;
 • Pjezo keramikiniai vibracijos jutikliai;
 • Indukciniai vibracijos jutikliai;
 • Bekontaktiniai vibracijos jutikliai;
 • Vibracijos stendai, stalai, platformos.
Elektrinių dydžių matavimo priemonės
 • dažnomačiai;
 • elektrinio induktyvumo matuokliai;
 • elektrinio induktyvumo matai;
 • induktynai;
 • elektrinės talpos matai, kondensatorių, talpynai ir elektrinės talpos matuokliai;
 • įtampos dalikliai;
 • aukštos įtampos bandymų įrenginiai;
 • elektros tinklo analizatoriai.
 • fazės matuokliai;
 • galios matuokliai;
 • kalibratoriai, nuolatinės įtampos, kintamosios įtampos, nuolatinės srovės, kintamosios srovės,  varžos, elektrinės talpos šaltiniai;
 • kilovoltmetrai;
 • multimetrai ir kiti nuolatinės įtampos, kintamosios įtampos, nuolatinės srovės, kintamosios srovės, varžos, elektrinės talpos matuoklai;
 • nuolatinės įtampos matai;
 • tachografų patikros prietaisai;
 • sinuso formos signalo generatoriai ir kvarcu stabilizuoti dažnio generatoriai;
 • varžos matai;
 • varžynai.
 • elektrinio induktyvumo matuoklių kalibravimas;
Laiko ir dažnio matavimo priemonės
 • analoginiai ir skaitmeniniai dažniamačiai, laiko intervalų matuokliai, daugiafunkcinės laiko ir dažnio matavimo priemonės
 • sinuso formos signalų generatoriai ir kvarcu stabilizuoto dažnio generatoriai
 • impulsų generatoriai
 • funkcijiniai generatoriai, generuojantys stačiakampius, pjūklo formos bei vienetinius impulsus
 • įtampos kalibratoriai
 • oscilografų kalibratoriai
 • universalūs analoginiai ir skaitmeniniai oscilografai
 • tachografų patikros prietaisai
 • ultragarsiniai defektoskopai
 • spektro analizatoriai
 • užlaikymo linijos
 • specialios paskirties matavimo priemonės (ryšio priemonių tikrinimo įranga, abonentinių linijų testeriai ir kt.)
Masės matavimo priemonės
 • Automatiniai medicininiai dozatoriai
 • Pipetės dozatoriai (aštuonkanalės)
 • Pipetės dozatoriai (dvylikakanalės)
 • Pipetės dozatoriai (vienkanalės)
 • Purkos
 • Svarsčiai E2 (1) klasės
 • Svarsčiai F1 (2) klasės
 • Svarsčiai F2 (3) klasės
 • Svarsčiai M1 (4) klasės
 • Svarsčiai M1-2 –M3 (5 ir 6) klasės
 • Svarstyklės automatinės ir pusiau automatinės iki 50 kg
 • Svarstyklės automatinės ir pusiau automatinės iki 500 kg
 • Svarstyklės automatinės ir pusiau automatinės virš 500 kg
 • Svarstyklės automobilių iki 10 t
 • Svarstyklės automobilių nuo 10 iki 25 t
 • Svarstyklės automobilių nuo 25 iki 30 t
 • Svarstyklės automobilių nuo 30 iki 60 t
 • Svarstyklės elektroninės 2 klasės virš 150 kg iki 300 kg
 • Svarstyklės elektroninės 2 klasės virš 300 kg iki 3000 kg
 • Svarstyklės elektroninės 3 klasės virš 150 kg Iki 300 kg
 • Svarstyklės elektroninės 3 klasės virš 300 kg Iki 3000 kg
 • Svarstyklės elektroninės 3 klasės virš 3000 kg iki 10000 kg
 • Svarstyklės elektroninės iki 15 kg
 • Svarstyklės elektroninės savirašės
 • Svarstyklės elektroninės su masės ir kainos indikacija iki 6 kg
 • Svarstyklės elektroninės su masės ir kainos indikacija nuo 6iki15kg
 • Svarstyklės elektroninės su masės ir kainos indikacija virš 15 kg
 • Svarstyklės elektroninės vaikų svėrimui iki 20 kg
 • Svarstyklės elektroninės virš 15 kg Iki 30 kg
 • Svarstyklės elektroninės virš 30 kg Iki 150 kg
 • Svarstyklės elektroninės žmonių svėrimui iki 150 kg
 • Svarstyklės elektroninės žmonių svėrimui iki 500 kg
 • Svarstyklės laboratorinės dviejų prizmių svirtinės, lygiapetės su įmontuotais svarsčiais pilnam apkrovimui
 • Svarstyklės laboratorinės elektroninės 1 klasės
 • Svarstyklės laboratorinės elektroninės 1a klasės
 • Svarstyklės laboratorinės elektroninės 2 klasės
 • Svarstyklės laboratorinės elektroninės 3 klasės
 • Svarstyklės laboratorinės elektroninės 4 klasės
 • Svarstyklės laboratorinės kvadrantinės
 • Svarstyklės laboratorinės lygiapetės 1, 2 klasės
 • Svarstyklės laboratorinės lygiapetės 3 klasės
 • Svarstyklės lygiapetės 4 klasės
 • Svarstyklės numeriniai ir svoriniai kvadrantai
 • Svarstyklės stalinės ciferblatinės iki 20 kg
 • Svarstyklės stalinės iki 20 kg
 • Svarstyklės sukamosios
 • Svarstyklės svirtinės iki 500 kg
 • Svarstyklės svirtinės nuo 1 t Iki 5 t
 • Svarstyklės svirtinės nuo 500 kg iki 1 t
 • Svarstyklės svirtinės stacionarinės (t.t. gyvuliams sverti)
 • Svarstyklės svirtinės su ciferblatine galvute iki 150 kg
 • Svarstyklės svirtinės su ciferblatine galvute SMI- 500
 • Svarstyklės svirtinės su ciferblatine galvute virš 150 kg
 • Svarstyklės svirtinės žmonių svėrimui iki 200 kg
 • Svarstyklės vagonų iki 200t
 • Svoriniai automatiniai dozatoriai su 2 svorinėmis galvutėmis
 • Svoriniai automatiniai dozatoriai su 3 svorinėmis galvutėmis
 • Svoriniai dozatoriai ir svarstyklės iki 500 kg
 • Svoriniai dozatoriai ir svarstyklės virš 500 kg
Optinių ir optinių-fizikinių matavimų priemonės
 • AA spektrofotometrai
 • Apšviestumo matavimo priemonės
 • Fotokolorimetrai
 • Fotometrai
 • Kalorimetrai
 • Liepsnos fotometrai
 • Liuksmetrai
 • Liuksmetrai (su reguliavimu)
 • Poliarimetrai
 • Refraktometrai
 • Spektrofotometrai
Skysčio ir dujų kiekio matavimo priemonės
 • 2(B) tikslumo klasės stikliniai tūrio matai iki 500 ml (pipetės, biuretės, kolbos, cilindrai, mėgintuvėliai, kritulmačiai, menzūros)
 • 2(B) tikslumo klasės stikliniai tūrio matai virš 500 ml (kolbos, cilindrai, menzūros)
 • A tikslumo klasės stikliniai tūrio matai iki 500 ml ( kolbos, cilindrai, pipetės, biuretės)
 • A tikslumo klasės stikliniai tūrio matai virš 500 ml ( kolbos, cilindrai)
 • A tikslumo.klasės stiklinės biuretės
 • Alyvos išdavimo skaitikliai su displėjumi
 • Autocisternos
 • Bekameriniai siaurinantys įrenginiai
 • Butelių apskaitos skaitikliai
 • Degalų kiekio matavimo sistemos
 • Differenciniai manometrai – debitmačiai be integratoriaus
 • Distanciniai savirašiai lygmačiai ir perkryčio matavimo prietaisai
 • Kameriniai siaurinantys įrenginiai
 • Kuro išdavimo kolonėlės
 • Kuro talpyklos 1 m³
 • Masstrol tipo kompiuteris su vienu debitmačiu
 • Metalinės kūginės menzūros
 • Pienomačiai
 • Petrovo prietaisas PPR
 • Saikikliai skaliniai iki 1000 l
 • Saikikliai skaliniai nuo 1000 l Iki 2500 l
 • Saikikliai skaliniai nuo 2500 l Iki 10000 l
 • Saikikliai skaliniai virš 10000 l
 • Saikikliai techniniai iki 100 l
 • Saikikliai techniniai nuo 100 iki 500 l
 • Saikikliai techniniai nuo 2500 iki 10000 l
 • Saikikliai techniniai nuo 500 iki 2500 l
 • Saikikliai techniniai virš 10000 l
 • Siaurinančių įrenginių skaičiavimas be apklausos
 • Siaurinančių įrenginių skaičiavimas su apklausa
 • Siaurinančių įrenginių skaičiavimų, atliktų su ESM patikra
 • šilumos skaitikliai
 • Suskystintųjų dujų įpylimo kolonėlės
 • Tepalų išdavimo kolonėlės
 • Vandens skaitikliai nuo Ds 20 iki Ds 30, 40, 80 mm
 • Vandens skaitikliai nuo Ds 80 iki DS 80-150 mm ir daugiau
Slėgio matavimo priemonės
 • Automobilių padangų slėgmačiai
 • Daugiaribiai slėgio keitikliai IPDC
 • Deformaciniai manometrai vakuumetrai kl. 0.15; 0.25; MO,VO
 • Deformaciniai manometrai vakuumetrai kl. 0.4 MO, VO
 • Deformaciniai manometrai vakuumetrai kl. 0.4 MO, VO gradavimas
 • Deformaciniai manometrai vakuumetrai kl. 0.15; 0.25; MO, VO gradavimas
 • Deguoniniai manometrai
 • Distanciniai manometrai MTS
 • Elektroniniai arterinio kraujospūdžio aparatai – automatiniai
 • Elektroninis arterinio kraujospūdžio aparatai – pusiau automatiniai
 • Manometrai- elektrokontaktiniai, kontroliniai, laboratoriniai 0.6 su distanciniu valdymu, su kontroline rodykle
 • Manometrai su unifikuotu signalu MP, MED
 • Mikromanometrai su nuožulniu vamzdeliu
 • Skaitmeniniai manometrai- kalibratoriai
 • Slėgio keitikliai
 • Slėgmačiai, traukomačiai
 • Stacionarūs kraujospūdžio matuokliai
 • Svoriniai – stūmokliniai manometrai
 • Svoriniai – stūmokliniai manometrai su svorių komplektu virš 60 kg. II ir III atskyrio MP tipo
 • Svoriniai – stūmokliniai manometrai su svorių komplektu iki 60kg. II ir III atskyrio MP tipo
 • Svoriniai – stūmokliniai vakuuminiai manometrai MVP- 2,5
 • Techniniai manometrai vakuumetrai
 • Vienribiai slėgio keitikliai
Temperatūros matavimo priemonės
 • Automatiniai tiltai ir potenciometrai kl. 0.25 miliampermetrai
 • Automatiniai tiltai ir potenciometrai reguliuojantys, sąvirašiai
 • Bimetaliniai termometrai ir termomanometrai
 • Darbiniai platinorodijaus – platinos termoelektriniai keitikliai
 • Platinorodijaus- platinos termoelektriniai keitikliai PPO 2, 3 atskyrio (etaloniniai)
 • Daugiaribiai rodantieji temperatūros matuokliai
 • Elektrokontaktiniai termometrai
 • Higrografai
 • Higrotermometrai
 • Infraraudonųjų spindulių matuokliai
 • Laboratoriniai termometrai iki 100 C
 • Laboratoriniai termometrai virš 100 C
 • Laboratoriniai termometrai virš 200 C
 • Maksimalūs klinikiniai elektroniniai termometrai
 • Manometriniai termometrai
 • Medicininiai gyvsidabriniai termometrai
 • Milivoltmetrai su KT elementu
 • Oro temperatūros drėgmės matuokliai
 • Parodantys ir registruojantys logometrai ir milivoltmetrai
 • Ryškuminiai darbiniai pirometrai nuo 800° iki 3200°C
 • Skaitmeniniai temperatūros ir drėgmės matuokliai
 • Skaitmeniniai termometrai iki 100°C
 • Skaitmeniniai termometrai iki 300°C
 • Skaitmeniniai termometrai virš +300°C
 • Skaitmeninis temperatūros matuokliai su išoriniu ir vidiniu davikliu
 • Stikliniai laboratoriniai termometrai iki 100 oC
 • Stikliniai laboratoriniai termometrai virš 100 oC
 • Stikliniai laboratoriniai termometrai virš 200 oC
 • Stikliniai termometrai ASTM
 • Techniniai stikliniai termometrai nuo 0 iki 100 oC
 • Techniniai stikliniai termometrai virš 100 oC
 • Techniniai stikliniai termometrai virš 200 oC
 • Temperatūriniai keitikliai Pt 100/-20mA
 • Temperatūros ir drėgmės kaupikliai
 • Temperatūros keitiklių Pt100/4-20mA reguliavimas
 • Termometrai (darbiniai varžiniai termokeitikliai, platininiai ir variniai)
 • Termometrai tiksliems matavimams (metastatiniai)
 • Termometrai tiksliems matavimams TR tipo
 • Termoporos
 • Žemų temperatūrų laboratoriniai stikliniai termometrai
 • Žemų temperatūrų meteorologiniai termometrai
 • Žemų temperatūrų stikliniai termometrai nuo -80 iki +100oC
 • Žemų temperatūrų techniniai stikliniai termometrai