Finansinės ataskaitos ir įmonės reglamentai

 • 2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys. Metinis pranešimas (pdf formatu )
 • 2012 m. metinių  finansinių ataskaitų rinkinys. Metinis pranešimas. Auditoriaus išvada. (zip formatu )
 • 2013 m. metinių  finansinių ataskaitų rinkinys. Metinis pranešimas. Auditoriaus išvada. (zip formatu )
 • 2014 m. metinių  finansinių ataskaitų rinkinys. Metinis pranešimas. Auditoriaus išvada. (zip formatu )
 • 2015 m. metinių  finansinių ataskaitų rinkinys. Metinis pranešimas. Auditoriaus išvada. (zip formatu )
 • Tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį: 2016-03-31 (pdf formatu)
 • Tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį: 2016-06-30 (pdf formatu)
 • 2016 m. metinių  finansinių ataskaitų rinkinys. Metinis pranešimas. Auditoriaus išvada. (pdf formatu )
 • Tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį: 2017-06-30 (pdf formatu, pdf formatu)
 • Akcinės bendrovės “ Vilniaus metrologijos centras“ 2018 – 2021 metų strateginis planas (ppt. formatu)
 • 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys. Metinis pranešimas. Auditoriaus išvada. (pdf. formatu)
 • Tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį pasibaigusi: 2018-06-30 (pdf.formatu)
 • 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys. Metinis pranešimas. Auditoriaus išvada. (pdf. formatu)