Akredituota veikla

AB ”Vilniaus metrologijos centras” laboratorijos yra akredituotos Lietuvos Nacionaliniame akreditacijos biure kalibravimo ir bandymo paslaugų teikimui, pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, kontrolei – pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020 reikalavimus.

Sertifikatai

Sėkmingai tęsdamas metrologijos tradicijas Lietuvoje, AB “Vilniaus metrologijos centras”,   kartu su kitomis šalies metrologijos įstaigomis užtikrina matavimų vienovę Lietuvoje.

Prioritetinė VMC veiklos sritis – LR Vyriausybės pavedimu kurti ir išlaikyti valstybinius etalonus, derinti juos su ES ir kitų valstybių etalonais, jų vertes perteikti šalies pramonės, prekybos, mokslo, sveikatos ir aplinkos apsaugos bei kitų sričių įmonėse naudojamoms matavimo priemonėms. “Vilniaus metrologijos centras” yra valstybinių ilgio, masės ir slėgio etalonų kūrėjas bei saugotojas.

https://www.vmc.lt/wp-content/uploads/2016/07/welmec-logo.jpg https://www.vmc.lt/wp-content/uploads/2016/07/welmec-logo.jpg
euramet
https://www.vmc.lt/wp-content/uploads/2016/03/welmec-1.jpg https://www.vmc.lt/wp-content/uploads/2016/03/welmec-1.jpg

Esame akredituoti Lietuvos Nacionaliniame akreditacijos biure: