Paslaugų užsakymas: vmc@vmc.lt

Valdyba

2017 m. lapkričio 24 d. Visų akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ akcijų savininkui atstovaujančio asmens sprendimu „Dėl akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ valdybos išrinkimo“ ketverių metų laikotarpiui yra išrinkta valdyba. Valdybą sudaro penki akcijų valdytojo paskirti asmenys, iš kurių trys atitinka LR Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarime Nr. 631 įvardintus nepriklausomumo kriterijus.

Valdybos nariai:
Mantas Andriuškevičius – valdybos pirmininkas;
Kęstutis Motiejūnas –  valdybos narys;
Laimis Jančiūnas –  valdybos narys;
Lineta Jakimavičienė  – valdybos narys;
Daina Čiudarienė – valdybos narys.