Valdyba

2017 m. lapkričio 24 d. Visų akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ akcijų savininkui atstovaujančio asmens sprendimu „Dėl akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ valdybos išrinkimo“ ketverių metų laikotarpiui yra išrinkta valdyba. Valdybą sudaro keturi akcijų valdytojo paskirti asmenys, iš kurių du atitinka LR Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarime Nr. 631 įvardintus nepriklausomumo kriterijus.

Valdybos nariai:

Kęstutis Motiejūnas –  valdybos pirmininkas;
Darius Grebliauskas – valdybos narys
Laimis Jančiūnas –  valdybos narys;
Lina Jakimavičienė – valdybos narys.