Teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas 1996 m. liepos 9 d. Nr. I-1452 <nuoroda>
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-523 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“ <nuoroda>
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 4-594 „Dėl fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento patvirtinimo“ <nuoroda>
 • Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2015 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 11V-123 „Dėl leidimų ženklinti fasuotas prekes „e“ ir matavimo indus „3“ ženklais bei leidimų sumažinti periodinių patikrinimų dažnį išdavimo tvarkos aprašo patviritinimo“ <nuoroda>
 • Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V-31 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais (galioja iki 2016 m. balandžio 19 d.) <nuoroda>
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 4-699 „Dėl matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ (įsigalios 2016 m. banalndžio 20 d.) <nuoroda>
 • Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-134 „Dėl Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinių ir jų išvestinių, kartotinių bei dalinių matavimo vienetų naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo“ <nuoroda>
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 4-329 „Dėl matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ <nuoroda>
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 4-761 „Dėl matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“ <nuoroda>
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. 210 „Dėl Lietuvos matavimo priemonių registro reorganizavimo ir Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ <nuoroda>
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 4-791 „Dėl degalų įpylimo kolonėlių techninės ir programinės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo tasyklių patvirtinimo“ <nuoroda>
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 4-730 „Dėl neautomatinių svarstyklių techninio reglamento patviritinimo“ <nuoroda>