Matavimo priemonių priėmimas 8 5 2306365 vmc@vmc.lt

Mokymai

AB “Vilniaus metrologijos centras” organizuoja klientų ir metrologų mokymus matavimo priemonių eksploatavimo, patikros, kalibravimo, bandymų klausimais, tarptautinių standartų LST EN ISO/IEC 17020 ir LST EN ISO/IEC 17025 pritaikymui užsakovų laboratorijose.

KVIETIMAS DALYVAUTI
AB „VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS“ ORGANIZUOJAMUOSE SEMINARUOSE
„ METROLOGIJA JŪSŲ VERSLE“

 

Numatoma mokymų pradžia: 2017 m. spalio mėn.

Už organizavimą atsakingas asmuo: AB „Vilniaus metrologijos centras“ rinkodaros specialistė Irina Ruzveltienė

Kontaktai: El. paštu: i.ruzveltiene@vmc.lt; Mob. tel. +370 686 33 518

Registravimas: Iki 2017 m. rugsėjo 25 d., el. paštu:  i.ruzveltiene@vmc.lt

Dalyvio mokestis: 10,00 EUR

SEMINARO PROGRAMA

I DALIS.    AB „VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS“ VEIKLOS PRISTATYMAS

II DALIS.   ĮŽANGA Į METROLOGIJĄ

III DALIS.  TEISINĖS METROLOGIJOS APŽVALGA

  • Metrologijos įstatymo įžvalgos
  • Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių pristatymas
  • Matavimo priemonių techninio reglamento apžvalga
  • Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo analizė
  • Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro nuostatų nagrinėjimas.

III DALIS. PRAMONINĖS METROLOGIJOS APŽVALGA

  • Kalibravimas
  • Neapibrėžčių taikymas ir vertinimas, nustatant atitiktį.

IV DALIS. DISKUSIJA (prašau iš anksto surašyti Jūs dominančius klausimus, metrologines sritis, kurias norėtumėte išnagrinėti plačiau į paraiškos formą (PARAIŠKA)

 

Užpildytą paraišką siųskite:

AB „Vilniaus metrologijos centras“ rinkodaros specialistei Irinai Ruzveltienei

el. paštu: i.ruzveltiene@vmc.lt

Mob. tel. +370 686 33518