Informacija

AB „ Vilniaus metrologijos centras“ skelbia konkursą. Kviečiame Jus dalyvauti: DOC, PDF.

AB „Vilniaus metrologijos centras“ skelbia konkursą (išsamia informaciją žiūrėkite priede): DOC.