Paslaugų užsakymas: vmc@vmc.lt

Bandymai

Pagal Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo, techninių reglamentų ir Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus, AB “Vilniaus metrologijos centras” yra akredituota standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai ir atlieka:

 

  • elektros energijos skaitiklių bandymus;
  • fasuotų prekių ir matavimo indų bandymus;
  • lošimo įrenginių bandymus.