Paslaugų užsakymas: vmc@vmc.lt

Nacionalinis akreditacijos biuras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi ir Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos nuostatais, 2018-02-27 patvirtino  AB “Vilniaus metrologijos centras“  Jungtinės laboratorijos atnaujintas akreditavimo sritis standartų LST EN ISO/IEC 17025:2005 ir LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai.